Rammer og liv

“Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer!
Lad os begynde med det
som skal indrammes!
Lad rammen elastisk
følge udviklingen i
denne tilværelses manifestationer,
så livet kan præge rammen,
i stedet for at
rammen tvinger og former livet.”
(Asger Jorn, 1947)

”Ingen hælder ny vin
på gamle lædersække.
Vinen vil sprænge sækkene
når den gærer,
så både vinen og
sækken bliver ødelagt.
Ny vin skal i nye lædersække
så ingen af delene bliver ødelagt.”
(Jesus, Mattæus Evangeliet 9,17)

Den 2. juli 2011 blev underetagen i Købnerkirken oversvømmet efter et voldsomt skybrud. Gulv, vægge og møbler blev ødelagt. De fysiske rammer om livet i Købnerkirken vil i lang tid fremover ikke kunne rumme det samme aktivitetsniveau som før. Allerede inden skybruddet havde vi arbejdet i omkring to år med planlægning af renovering af kirken. Og siden nytår i år har vi indsamlet penge til fornyelsen. Vi har for længe siden erkendt at rammerne om kirkens arbejde ikke matcher det nye liv som vi ønsker i Købnerkirken.

Ødelæggelserne efter skybruddet har blot gjort ondt værre. Lige nu er der slet ikke et fornuftigt forhold mellem rammerne og livet i kirken. Derfor er den nuværende situation en kæmpe udfordring for alle som er en del af Købnerkirkens fællesskab. Udfordringen har to sider: Dels at være tålmodige, hjælpsomme og vise hensyn til den periode hvor de fysiske rammer er for snævre og for dårlige. Dels skal vi være visionære, modige og gavmilde i den periode hvor kirkebygningen skal renoveres.

Tegning af nyt cafémiljø i Købnerkirken

Tiden er ikke til at sige ”hvor lidt kan vi nøjes med?” eller ”så billigt som muligt.” Tiden er mere end nogensinde til at fokusere på livet og spørge: Hvilket liv ønske vi udfoldet i Købnerkirkens fællesskab? Svaret på det spørgsmål bestemmer hvordan Købnerkirkens fysiske rammer vil blive. Livet skal bestemme rammerne – ikke omvendt.

Jesus siger ”ny vin skal i nye lædersække”. Det budskab gælder i dit personlige liv. Livet med Jesus betyder at livet er nyt hver dag og derfor ikke kan rummes i de gamle rammer. Livet med Jesus betyder at du skal forholde dig kritisk til rammerne om det liv og spørge ”er min livsstil i overensstemmelse med mit liv med Jesus?”

Jesus siger ”ny vin skal i nye lædersække så ingen af dele bliver ødelagt”. Det budskab gælder for kirken. Købnerkirken er et fællesskab af mennesker der ønsker at følge Jesus. Livet med Jesus betyder fornyelse og forvandling og vil altid sprænge gamle rammer. Det er ikke de nuværende fysiske rammer der skal forme livet i Købnerkirken, men det er vores nye liv med Jesus der skal præge udformningen af kirkebygningen.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Artikel i NYT fra Købnerkirken september 2011
Facebooktwittermail