Hvad med håbet

Vi lever i en mærkelig tid. Vi er i live, men verden er af lave. Andre vil udtrykke sig endnu mere negativt fx venner og familie til de 2,4 millioner som i det seneste år er døde af Covid-19. Livet er truet og hverdagen er besværlig for alle. Midt i denne mærkelige tid er der også sket noget godt i både menighedens og mit liv. Sommeren 2020 besluttede vi at jeg skulle begynde som præst ved Kløvermarkskirken den 1. september. Samme dag som jeg begyndte mit nye arbejde overtog Marianne og jeg et dejligt hus i Asnæs og den 10. oktober blev vi gift.
På trods af Corona-truslen og alle de besværlige restriktioner, så kan livet være fuldt af håb og gode oplevelser for hver enkelt af os og i menighedens fællesskab. Vi skal huske, at også når livet er svært, så er Gud dér og har lovet at hjælpe og redde os.

Noahs historie

Noah og hans familie var de eneste overlevende efter verdenshistoriens første naturkatastrofe. Den ultimative vandskade: Hele jorden dækket af vand, en katastrofe der udryddede alt liv på jorden. Da vandet var væk, fik de overlevende igen fast grund under fødderne.  Da takkede Noah Gud, for det var Gud der havde reddet Noah og hans familie fra at drukne. Gud havde hjulpet Noah med at bygge et skib der kunne rumme både familien og en masse dyr. Så Noah var lettet og glad og takkede Gud. Gud var også glad for Noahs taknemlighed, og Gud velsignede ham og sagde: ”Nu laver jeg en aftale med jer. Aftalen er, at der aldrig mere vil komme en oversvømmelse, som udrydder alt, hvad der lever på jorden. Den altødelæggende oversvømmelse kommer ikke igen.” Og som et tegn på aftalen satte Gud en regnbue på himlen. (Læs selv i Bibelen 1. Mosebog kap.6-9)

Dårlige udsigter

Billedet på denne side har jeg taget fra vinduet i mit arbejdsværelse i mit hjem. Man kan se meget af Asnæs og Veddinge Bakker og resten af verden. Denne efterårsdag i 2020 var der optræk til en ’syndflod’ over Nordvestsjælland. Og sådan syntes jeg ofte livet kan se ud: Vi er truet af negative kræfter. Der er sygdom og ondskab i verden og det går heller ikke så godt for kirkerne. Mindre end 2 % af Danmarks befolkning går i kirke og tallet falder stadig. Det er en svær tid at være kirke i. Der er mange dårlige udsigter.

Udsigt fra mit arbejdsværelse d. 11. oktober 2020

En god udsigt

Men så kommer regnbuen på himlen og det bliver det en helt anden udsigt. De mørke skyer er der stadig, men Gud taler til os gennem det tegn som regnbuen er. Regnbuen skal minde os om Guds aftaler med menneskene: Gud har lovet at være med os og hjælpe os.
Også korset er et tegn på en aftale som Gud har lavet med os: Korset handler om Jesus der døde og opstod. Jesus blev henrettet på et kors. Derfor er korset det tegn som minder os om hvad Jesus har gjort og hvad Jesus har sagt: ”Jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende.” (Mattæus Evangeliet 28,20). Det løfte gav Jesus efter sin opstandelse til sine venner som herefter gik ud i alverden for at være kirke.

Du kan gøre en forskel

Med udsigten til regnbuen finder vi styrke i Guds løfter.  Med begejstring skal vi kaste os ud i dagens opgaver. Selv om skyerne ser truende ud, så ved vi at der er håb for os og for kirken. Budskabet er ikke at Gud nok skal klare det hele selv.  Efter syndfloden var Gud ikke færdig med Noah, men gav ham nye opgaver. For Gud har bestemt at arbejde gennem mennesker som du og jeg. Du kan derfor gøre en forskel om du vælger at arbejde for Gud. Og hvilken forskel! Gud, som har al magt, har lavet en aftale med os om at hvis vi vil, så vil hans kraft fylde os når vi arbejder for ham. Der er håb for kirken… hvis vi vil!

Håb for fremtiden
Jeg glæder mig til de kommende år, hvor vi sammen skal bringe håb til verden. Tak for jeres varme velkomst og jeres forbøn og omsorg. Jeg er overbevist om at vi går en lys fremtid i møde. Det bliver ikke uden problemer, men det bliver med en stærk oplevelse af Guds hjælp og indgriben.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Artikel trykt i Kløvermarkskirkens Håndbog 2021. Udgivet 20.februar 2021

Facebooktwittermail