Hvad sagde jeg!?

Prædiken i Kløvermarkskirken palmesøndag den 28. marts 2021

Da de nærmede sig Jerusalem og var nået til Betfage på Oliebjer­get, sendte Jesus to disciple af sted. 2»I skal gå ind i landsbyen derovre. Lige når I kommer derind, finder I et æsel som står bundet sam­men med sit føl. Bind dem op og tag dem med tilbage til mig. 3Hvis no­gen siger noget til jer, skal I forklare at det er jeres herre der har brug for dem, og at han snart sender dem tilbage.« 4På den måde gik det Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeterne står der nemlig:
5Sig til Jerusalem: Se, din konge kommer til dig.
Han rider ydmygt, på et æsel,
ja, på et æsels føl.
6Så tog disciplene af sted og gjorde som Jesus havde sagt. 7De hentede æslet og føllet og lagde deres kapper hen over dyrene, og Jesus satte sig op. 8De mange mennesker der fulgte dem, lagde deres kapper ud på ve­jen, og nogle skar grene af træerne og spredte dem på vejen. 9Der gik folk både foran og bagved Jesus, og de råbte alle sammen:
»Hosianna. Gud velsigne kong Davids søn.
Han kommer i Herrens navn.
Hosianna, himmelske Gud.«

Mattæus Evangeliet 21,1-9, Bibelen2020

Nu kommer dagen snart, hvor Gud tager magten fra Romerne og de svage lokale magthavere. Nu skal Jesus være konge i et nyt og stærkt Israel. Det troede de i hvert fald den dag Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Nu var tiden inde og nu skulle det gå i opfyldelse, det som alle forventede, nemlig at Gud ville give dem en frelser, der kunne genskabe nationen. ”Make Israel great again.”

Der var nemlig ikke den stor tilfredshed med situationen der på egnen. Besættelsesmagten Romerriget styrede landet med hård hånd. Og der var bare sådan en længsel i folket om, at der måtte komme nye tider. Profetierne om Messias betød meget for dem. Deres tro på at Gud ville sende en som skulle sætte en stopper for al uretfærdighed og i stedet indføre Guds Rige.

Og ’palmesøndag’ der var festen gået i gang: For nu var han der – ham der skal gøre landet stort igen og livet godt igen. Jesus var vildt populær den dag. En kendis, en mand i sin bedste alder. Veltalende med et populært budskab, han havde talent, han havde drevet det vidt. Tænk at være Jesus den dag, og vide at verden lå åben for ham. Folket stod parat til at gøre ham til deres nye politiske leder.

Men hvad ville Jesus?

Han ville ikke have magt – politisk magt – han kom ikke med en ny politisk kurs. Han vil ikke engang bestemme over andre. Han ville ikke indfri folkets forventning om at blive fri for Romerne og Herodes.

Og hvad gjorde Jesus så?

Han red ind i byen på et dyr som kun blev brugt til bagage, – Et æsel. På den måde viste han sit oprør mod deres forventninger – nej, Jesus vil ikke være sådan en konge som I ønsker. Det kunne ellers have været så godt, men så går det hele tilsyneladende galt for Jesus. Indtoget i Jerusalem bliver ikke indledningen til noget godt – tvært imod: Inden der er gået en uge, er han dømt til døden og derefter henrettet som en forbryder.

Tænk, hvis Jesus var blevet deres nye politiske leder. Tænk hvis det var det han ville. Men det ville han ikke, han ville noget andet. Derfor blev han blev svigtet af sine venner. Han blev udsat for tortur, mishandlet, slået og pisket, sømmet op på et kors og døde.

Det kunne man jo også have sagt sig selv. Da han sad på æslet foran alle de mennesker, så må de da have vidst at der var noget galt, at det ikke var den konge de havde håbet på. De vidste jo godt, at Jesus kunne finde på hvad som helst. Han var både præst og klovn og profet og provokatør. Og nu havde han iscenesat en ’event’ der skulle blive husket. Det store indtog i Jerusalem, med kapper på vejen og svingende palmegrene og flag.

Men helt ærligt: En kongeaspirant, på et æsel, nej vel. Det er lige til at græde eller grine af. Men ikke noget man kan tage alvorligt. Ordentlige folk brugte kun æsler til bagage, men ham her, en konge på et æsel. Dét var for absurd. Og så måtte det jo ende galt. Om søndagen hyldede de ham som konge, og fem dage senere slog de ham ihjel. De fleste jublede, da Jesus gav den som æselkonge, men ved korset var der ikke mange kristne!

“Hvad sagde jeg!” sagde de nok til hinanden – de fleste, “sådan måtte det jo ende.” Ja sådan måtte det jo ende, når man som Jesus vælger kærligheden frem for politisk magt. Men sådan endte det ikke! Påskemorgen lyder der et råb fra Himlen: “Hva´ sagde JEG!” Det er ikke et hånligt bedrevidende råb for Gud er ikke bagklog, Gud er altid på forkant.

Påskedag siger Gud, hvad han altid har sagt: At kærligheden er stærkest og livet er evigt. Sådan lød også Jesus’ forkyndelse og sådan levede Jesus sit liv. Det handlede om kærlighed. Han viste kærlighed og han ofrede sig for sine venner og fjender. Men påskemorgen satte Gud trumf på: “Hvad sagde jeg! Kærligheden og livet sejrer!”

Nu bliver det påske 2021 og det betyder at Jesus kommer med den kærlighed der bragte ham gennem lidelse og død til opstandelse og liv. ”Se, din konge kommer til dig!” Jesus kommer ind i dit liv, med det du trænger mest til: En kærlighed der var stærkere end døden. Han kommer ikke bare med et nyt synspunkt eller en god ide, han kommer ikke med et nyt parti, han kommer med selve kærligheden og livet!

Han kommer ikke for at slå sin mening op på Facebook, han kommer med selve MENINGEN med livet:
– Mening – Hvor der før var tomhed
– Tilgivelse – hvor der før var synd og skyld
– Oprejsning – Hvor der før var nederlag
– Glæde, hvor der før var sorg
– Opstandelse, hvor der før var død

Prædiken i Kløvermarkskirken palmesøndag den 28. marts 2021
Gudstjenesten kan ses på kirkens YouTubekanal...

Facebooktwittermail