Pligt til at være anderledes

Prædiken i Kløvermarkskirken, Holbæk 14. februar 2021

Så kom Jesus fra Galilæa til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes forsøgte at tale ham fra det og sagde: »Hvorfor kommer du til mig for at blive døbt? Det er mig der har brug for at blive døbt af dig.« Jesus svarede: »Døb mig alligevel. Det er sådan vi gør dét Gud vil have.« Johannes gav efter og døbte ham.
Og lige da Jesus var på vej op af vandet, åbnede himlen sig, og han så Helligånden, der dalede ned over ham som en due. En stemme fra himlen sagde: »Her er min elskede søn. Det er ham jeg har valgt.«

(Mattæus Evangeliet 3,13-17)

Jesus stillede sig op i køen blandt de mange som var stimlet sammen om Johannes Døberen nede ved Jordan floden. Måske var det især mennesker som følte sig mindreværdige eller som blev beskyldt for at være det, – altså mennesker der vidste, at de havde brug for en omvendelse og en ny begyndelse. Da Jesus stillede sig op i den række, reagerede Johannes. Han sagde: »Nej! Hvorfor kommer du til mig for at blive døbt? Det er mig der har brug for at blive døbt af dig.«

Jeg kan godt forstå at Johannes protesterede. Johannes vidste hvem Jesus var, og han vidste at hvis der er nogen i denne verden som ikke trænger til omvendelse og til en ny begyndelse, så er det Gud Søn. Men Jesus insisterede – »Døb mig alligevel. Det er sådan vi gør dét Gud vil have.« Og der er bestemt noget der tyder på at Gud ville have det sådan, for læg lige mærke til hvad der skete da Jesus blev døbt:

Himlen åbnede sig, og han så Helligånden, der dalede ned over ham som en due. Og en stemme fra himlen sagde: »Her er min elskede søn. Det er ham jeg har valgt.« YES: Dåben er at himlen åbner sig, og Guds Ånd er der, og der lyder en kærlighedserklæring fra Gud til den som bliver døbt.

Johannes sagde selv om sin dåb: Jeg døber jer med vand til omvendelse. Og Johannes fortalte, at senere skal der komme en som vil døbe med ild og med Ånd, nemlig Jesus. Da han så kom – ham Jesus – så vil han også døbes med omvendelses – vand – dåben, der hos Johannes. Og det protesterede Johannes selvfølgelig imod, for Jesus behøver vel ikke omvendelse? Hvad betyder omvendelse?

Vi har i vores sprog et andet ord for omvendelse – det er revolution. ’Revolution’ betyder at noget drejes om så retningen bliver modsat. Omvendelse er det samme som revolution. Omvendelse betyder at livet vendes om og får en helt ny retning. Sådan var det også med Jesus da han blev døbt. Han ville døbes for at vise at han vil være en del af Guds revolution, at han vil være anderledes og lade Guds kærlighed styre.

Sådan var det også for de første kristne. Dem der blev døbt af Johannes, dem der begyndte at følge Jesus. For dem var det en revolution, nu skulle tingene være anderledes. Og de holdt stædigt fast ved at være anderledes, de skulle ændre verden – intet mindre. De blev døbt til at være anderledes! Deres liv fik ny retning. At blive kristen og at blive døbt er en revolution – omvendelse. Du vender om fra at bekymre dig kun om dig selv til at interessere dig for andre.

For de første kristne var dåben en forpligtelse til at være anderledes. De vidste at når man de døbt, var de forpligtet til at svømme mod strømmen. De var jordens salt, og kun som salt du’r saltet til noget. De skulle altså være anderledes end det som skulle saltes. Og de var lys i verden og kun ved at skinne er lyset lys. De skulle altså være anderledes end mørket.

Det samme gælder os: Vi skal være anderledes og det skal vi holde fast i. I dag står vi ved begyndelsen af fasten. Ordet faste har faktisk noget med ordet ’fast’ at gøre: Altså at holde fast – holde fast ved det Jesus sagde og gjorde. Vi skal holder fast ved dåben og omvendelsen.

Fastetiden som vi nu går ind i, er en slags forberedelsestid til Påsken. Lad os bruge denne tid til at holde fast ved at vi er forpligtet til at være anderledes. Forpligtet til at tjene verden for at hele verden kan blive befriet fra mørke og ondskab. Du er døbt til at være anderledes. Til at tro, til at have et håb for verden og kærlighed til den verden, som Gud elsker så højt.

I denne tid med sygdom og restriktioner i hele verden, der er der ekstra brug for at være anderledes, brug for at holde fast i håbet. Váslav Havel (forfatter, tjekkisk præsident), en anderledes person som turde svømme imod strømmen, sagde engang at ’en ugunstig situation gør håbet dybere’. Og han fortsatte: ’Håb er ikke optimisme. Det er ikke en overbevisning om at noget vil gå godt, men håb er en vished om at noget giver mening – uden hensyn til hvordan det går’.

Det er godt at vide, at du har lov til at være anderledes. Godt at vide, at du faktisk er forpligtet til det. Når alt syntes håbløst i ugunstige tider, så gå imod strømmen og hold fast i håbet og del håbet. Så lad os da bede Gud om at omvende os og give os mod til at være anderledes – mod til at prædiker håb også i disse ugunstige tider. God fastelavnsfest og god faste – hold fast i dit kald til at være anderledes!

Kærlig hilsen Jan Kornholt

Prædiken i Kløvermarkskirken ved online-gudstjeneste fastelavnssøndag 
14. februar 2021. Se gudstjenesten her...

Facebooktwittermail