Når Guds hus er lukket, hvor er Gud så henne?

Prædiken i Kløvermarkskirken søndag den 10. januar 2021
På grund af Coronarestriktioner send online
Se gudstjeneste på Kløvermarkskirkens YouTube kanal

Lukas Evangeliet 2,42-52 (Bibelen 2020)
Hvert år tog Josef og Maria til Jerusalem for at fejre påskefesten. Det gjorde de også det år Jesus blev tolv. Da påsken var forbi og de var på vej hjem, blev Jesus alene tilbage i Jerusalem uden at hans forældre vidste det. De troede han var sammen med nogle af de andre i rejsegruppen, og først da de havde været undervejs en hel dag, begyndte de at spørge efter ham. Men hverken familie eller venner havde set ham, så de tog tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der.

Først tre dage senere fandt de ham. Han sad midt mellem de religiøse lærere i templet, lyttede til dem og stillede spørgsmål. Alle var forbavsede over hvor meget han vid­ste, og hvordan han kunne svare. Forældrene blev overraskede over at finde ham der, og hans mor udbrød: »Hvordan kunne du gøre det mod os, barn? Din far og jeg har ledt efter dig alle vegne og været helt ude af os selv.«

»Hvorfor har I ledt efter mig,« svarede Jesus. »Ved I ikke at jeg skal være der hvor min far er?« Men de forstod ikke hvad han mente. Så fulgte han med dem hjem til Nazaret og rettede sig efter alt hvad de sagde. Men Maria huskede hvad han havde sagt, og tænkte tit på hvad dét betød. Jesus voksede op og blev en klog ung mand. Både Gud og men­nesker glædede sig over ham.

I har sikkert hørt om ’Det Hellige Land’. Ja, hvis du har din gang i en kirke, så ved du at rigtig mange kalder Israel for Det Hellige Land. Og det er fordi Gud ifølge Bibelens fortællinger gav det land til sit folk. Derfor er landet helligt for jøderne. Og da det også var der Jesus levede, så er det også naturligt for kristne at kalde Israel for Det Hellige Land.

Og det mest hellige i det hellige land var templet i Jerusalem. For jøderne var templet selve hjertet i deres Gudstro, templet symboliserer Guds tilstedeværelse i verden. “Guds bolig” kalder de templet, for det er der Gud viser sig for sit folk. Derfor strømmede folk til templet. Folket sværmede om templet og de værnede om templet, som deres dyrebareste ejendom.

Jesus havde sin gang i templet. Her var han blevet fremstillet, som den tids barnevelsignelse kaldes 40 dage efter sin fødsel. Og nu som 12-årig markeres hans indtræden i de voksnes rækker, med at han får lov at tage med sine forældre til påskefest i Jerusalem og til det hellige tempel. Og det er der i templet siger Jesus de berømte ord, om at han skal være hos sin far (i sin fars hus – som der står i en tidligere oversættelse).

Jesus selv var som menneske dybt forankret i sit eget folks religion, tradition og kultur. Hans baggrund var det jødiske folk, i det hellige land, og han delte også folkets hengivenhed og kærlighed til templet som et helligt sted. Hvad så med os? Vi er ikke jøder, vi er kristne. Det jødiske tempel i Jerusalem er revet ned og Israel er ikke vores land. Hvad er det så, der er helligt for os?

At noget er helligt betyder, at det er givet af Gud, at det tilhører Gud og at det er forbundet med Guds tilstedeværelse. At noget er helligt, betyder at det er ukrænkeligt og uendeligt værdifuldt og er knyttet til vores tro på Gud.

Hvad så? Er kirken hellig? Er Kløvermarkskirken et helligt sted? Ja denne bygning er blevet bygget til Guds ære for at tjene Gud. Vi tror at Gud møder os her og det er der rigtig mange der har oplevet. Vi tror at Gud har givet os dette sted og vi tror på at Gud møder os her?

Jesus viser os med sit forbillede, at det er godt at søge til sit hellige sted. Også kirken. Ja, kirken er vores hellige sted, hvor vi kommer sammen for at møde Gud. Det gælder både denne kirke og andre kirker. Vi kalder vores kirke ’Guds hus’ og vi værner om den og tager os af det, fordi vores traditioner, vores minder og erindringer og vores tro på Gud er knyttet til denne bygning og det som sker her. Børn og unge og voksne sværmer om kirken og vi værner om den, som vores dyrebare ejendom. Vores kirke er for os, det sted hvor vi sammen møder Gud. Kolde hjerter kan ikke opfatte det som andet end sten, der er sat oven på hinanden. Men den der ser med hjertet, ser at det er Guds hus, hvor Guds ord under forskellige former og vilkår bliver forkyndt, delt og taget imod.

Så hvordan i alverden skal vi tackle den ulykke det er lige nu, at vi nu er forhindret i at mødes i kirken. Hvis kirken er Guds hus, hvor er Gud så henne når kirken er lukket? Heldigvis er det kun en periode. Vi skal mødes igen i kirken om nogle uger eller om få måneder. Men lige nu mærker vi hvad det betyder at undvære kirke. Prøv så at forestille dig den ulykke, at kirken for altid var væk. Hvis din kirke blev solgt – korset på gavlen fjernet og bygningen blev indrettet til advokatkontor eller fitnesscenter. Hvad ville det gøre ved dig? Ja uanset kirkebygningen betyder meget så skal du vide og tro, at Guds kirke ikke bare er disse mursten. Det hellige er ikke lukket inde i et fysisk rum. Helligånden er ikke lavet af mursten! Gud har ikke et matrikelnummer.

Guds kirke er hvor som helst og når som helst 2 eller 3 er forsamlet i Jesu navn. Og ja, om du er er helt alene, så er Gud også dér. Da Jesus hang alene på korset og bad ’Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig” Da tog han fejl, han var ikke forladt. Gud var også dér ligesom du kan stole på at Gud er med dig i enhver situation uanset hvor det er og uanset hvad situationen er.

Kløvermarkskirken er for os det samme som templet var for Jesus dengang. Og Jesus’ forhold til templet dengang var ikke et forhold til mursten, men til Gud! Og vores forhold til kirken i dag er heller ikke et forhold til en bygning, men er fællesskab med Gud.

At kirken er hellig for os, skyldes det budskab vi deler her: Budskabet om Jesus. Den 12-årige dreng der dengang sad og snakkede, med lærerne og præsterne i templet, er nu blevet vores herre og frelser. Og tager vi imod ham i tro, da bliver vi i grunden selv et Guds tempel – Guds bolig. Dét er, hvad det drejer sig om: Selv at sige ja og lade ham tage bolig i dit hjerte. Så når Guds hus er lukket, så er Gud stadig her og så er Gud lige der hvor du er.

Prædiken i Kløvermarkskirken søndag den 10. januar 2021
På grund af Coronarestriktioner send online
Se gudstjeneste på Kløvermarkskirkens YouTube kanal

Facebooktwittermail