Kirkens udvikling

Tilbud til lokale kirker om inspiration:

Vi er kirke i nutiden og skal også være det i fremtiden. Men hvordan? Nutidens mennesker finder sig ikke til rette i den gamle kirkes kultur og aktiviteter. Så for at blive fremtidens kirke, så må nutidens kirke forny sine samværsformer og sine tilbud. Jeg har et tilbud om inspiration og hjælp til at blive fremtidens kirke.

fremtidenskirkeDrømmen
Jeg tror på, at der i gamle kirker er værdier og ressourcer, som gennem en længere proces kan blive til nyt liv og til vækst. Jeg tror, at Gud ønsker at kirken skal vokse. Med ordet vokse mener jeg ’flere mennesker’ simpelthen fordi jeg tror, Gud ønsker at flere mennesker skal følge Jesus. Jeg drømmer om en kirke der vokser, og jeg ved det kan lade sig gøre for jeg har set det og oplever det i min egen kirke. Kirken vokser når kirkens fællesskab stiller sig til rådighed for Guds mission. Enhver kirke har mulighed for at blive en voksende kirke i fremtiden.

Tilbuddet
Jeg var fra 1. november 2019 til 30. juni 2022 ansat som menighedsudvikler i Baptistkirken i Danmark. Jeg har erfaring med undervisning, coaching, foredrag og forkyndelse om den lokale menigheds udvikling og fornyelse.
Under studieorlov i 2009, 2012 og 2015 har jeg foretaget grundige undersøgelse af kirker der vokser. Det drejer sig om mere end 15 lokale kirker i Danmark, Sverige og London der alle har det til fælles, at de er gamle kirker som efter krise og tilbagegang nu overlever liv og vækst. Hvad kan vi lære af disse kirker? Mine studier handler også om selve meningen med det at være kirke. Hvad siger Bibelen? Hvad har Gud tænkt? Og hvad betyder det så for kirken i fremtiden.

1. Foredrag om ’kirkens udvikling’
70-90 min. inspiration og udfordring gerne med efterfølgende samtale. Målgruppe: Alle som interesserer sig (og bekymrer sig) for kirkens fremtid. Hør om lokale kirker som vokser i dag og hvorfor. Og hør nogle bud på hvad der kan få nutidens kirke til at vokse i fremtiden.

2. Oplæg og samtale
50-60 min. oplæg med efterfølgende samtale/workshop om kirkens udvikling. Målgruppe: Menighedsrådsmøde, menighedsmøde eller ledersamling, hvor den lokale kirkes fremtid er på dagsordenen.

3. Workshops
Afsæt mellem 3 og 6 timer til at arbejde med kirkens visioner, værdier og strategier for konkret handling. Vælg fx først en workshop for menighedsrådet evt. sammen med andre ledere i kirken og følg op med endnu en workshop for hele menigheden.

Kontakt mig på telefon 42 83 12 80 eller mailto:jan@kornholt.dk. Andre typer arrangementer og hjælp kan selvfølgelig aftales.

Opdateret 30. juli 2023
Facebooktwittermail